ДП "ЦУКРОАВТОМАТ-ІНЖ"

Система автоматизації вапняно-випалювальної печі

Система призначена для забезпечення точного дозування компонентів шихти, підтримування рівня та заданого теплового режиму роботи вапняно-випалювальної печі, а також для збору, обробки та відображення інформації про хід технологічного процесу протягом усього виробничого сезону.

Система забезпечує:


Операторська кабіна Цит управління Мнемосхема