ДП "ЦУКРОАВТОМАТ-ІНЖ"

Беківський цукровий завод

У 2017 році на Беківському цукровому заводі було змонтовано та введено в експлуатацію револьверну сушку цукру Fives Cail (Франція), яка дозволила якісно сушити цукор із широким діапазоном вхідних параметрів. Фахівцями "ДП "ЦУКРОАВТОМАТ-ІНЖ" було розроблено та запущено в експлуатацію систему управління потоково-транспортними механізмами підведення вологого та відведення сухого цукру. Система дозволяє контролювати датчики, сигналізувати відхилення в роботі та архівувати повідомлення змін стану механізмів, що допомагає оператору контролювати процес і оперативно приймати рішення у різних ситуаціях. Система може працювати як у звичайному режимі із блокуваннями так і без блокувань на час ремонту та обслуговування. Пуск механізмів може здійснюватися як дистанційно, зі щита управління в приміщенні де знаходиться оператор, так і за місцем, безпосередньо біля механізму. з поста місцевого управління. Усі пости місцевого управління виконані у вибухобезпечному виконанні. Системою регулюється подача води на скрубер та клерування грудок цукру. У клерувальній мішалці підтримується заданий рівень і за допомогою частотного перетворювача клерування відкачується на виробництво. Система також контролює та архівує параметри чиллера: вхідну та вихідну температуру охолоджуючої рідини на осушувач повітря у сушку цукру, тиск після насосу та рівень у збірнику гліколю.

У продуктовому відділенні нашими фахівцями були виконані роботи з автоматизації вакуум-апаратів другого продукту (2 шт.). Варка здійснюється в автоматичному режимі під наглядом оператора.Це дозволяє синхронізувати роботу апаратів, зменшити навантаження на випарну та конденсатну установки. Кристалізація утфелю другого продукту стала ще ефективнішою, покращився його гранулометричний склад.

У відділенні дефекосатурації в системі автоматизації нами було додано рівний поділ потоків нефільтрованого соку першої сатурації на раніше встановлені відстійники за допомогою двох заслінок і витратомірів, що дозволило рівномірно завантажити обидва апарати, уникнути занесення осадом самопливних ділянок трубопроводів та арматури. Рівні потоки дозволили покращити ритмічність роботи цієї ділянки.

До дифузійного відділення у 2017 році у зв'язку з запланованим збільшенням потужності заводу було додано третій бункер буряків та третю бурякорізку. У систему автоматизації нашими фахівцями були додані відповідні датчики, що контролюють їхню роботу – ультразвуковий датчик рівня в бункері буряків та електричні перетворювачі напруги та струму з електроприводу бурякорізки.