ДП "ЦУКРОАВТОМАТ-ІНЖ"

Радехівський цукровий завод

У 2010 році на Радехівському цукровому заводі було проведено велику реконструкцію технологічного обладнання та впровадження нової техніки, що спричинило також модернізацію систем автоматизації станцій дефекосатурації, фільтрів ФІЛС, клерувального відділення та фільтрів NKF фірми Putsch. Всі ці системи розроблені із застосуванням керуючих мікроконтролерів компанії Schneider Electric. Впровадження даних систем нашим підприємством дозволило покращити якість очищення бурякового соку, клерувань цукру II та III кристалізації, знизити втрати цукру, покращити ергономічні показники управління процесами, підвищити інформативність систем автоматизації.