ДП "ЦУКРОАВТОМАТ-ІНЖ"

Цибулівський цукровий завод

У 2010 році компанією "Панда" після багаторічного простою було придбано та введено в експлуатацію Цибулівський цукровий завод. Керівництвом компанії було поставлене завдання не просто відновити, а й істотно модернізувати всі ділянки заводу з метою отримання мінімальної витрати палива, досягнення ритмічності роботи, зниження втрат цукру.

Нашим підприємством було виконано автоматизацію ділянок дефекосатурації, випарної станції та конденсатного господарства. Операторів ділянок було навчено до початку сезону бурякопереробки та під час пробних пусків.